Site icon TV Time

Philips sprzedaje dział telewizyjny firmie TPV Technology

Philips TV

Philips TV

Firma elektroniczna Philips pociągnęła za ripostę. Po odnotowaniu w ostatnich latach około miliardowej straty ze swoim działem telewizyjnym, telewizory Philipsa mają być w przyszłości produkowane przez chińskiego producenta TPV Technology. Tą decyzją Philips robi teraz zwrot w tył, bo jeszcze we wrześniu 2010 roku deklarowano, że nie ma zamiaru sprzedawać działu telewizyjnego i będzie alternatywnie szukać licencji i partnerstwa z markami. Ostatecznie jednak dane za pierwszy kwartał 2011 roku pokazały 31-procentowy spadek zysków, w którym główną rolę odegrały płaskie telewizory. Zgodnie z komunikatem prasowym Holendrzy wniosą swój dział telewizyjny do spółki joint venture; Philips posiada 30 procent udziałów.

Dyrektor generalny grupy, Frans van Houten, wyraził zadowolenie z rozwiązania 30:70 i powiedział w wywiadzie, że jest przekonany, że dział Philips TV ma nadal duży potencjał i w najbliższej przyszłości powróci do zysków. W ramach joint venture Philips przekaże prawa do wykorzystania marki firmie TPV Technology. Uzgodniono okres pięciu lat, który może zostać przedłużony pod pewnymi warunkami.

W 2012 roku joint venture jest jeszcze wolne od opłat licencyjnych, od 2013 roku Philips będzie otrzymywał około 50 milionów euro rocznie. Cena za przeniesienie działu telewizyjnego nie została jeszcze wynegocjowana. Podstawą do tego jest wyprowadzenie 4-krotności zysku przed opodatkowaniem (EBIT) osiągniętego średnio w 2012 roku i w kolejnych latach. Po sześciu latach od zakończenia transakcji Philips ma opcję sprzedaży swojego udziału w TPV Technology.

W ubiegłym roku holenderska firma odnotowała sprzedaż biznesu telewizyjnego na poziomie trzech miliardów euro. W innym oświadczeniu Philips powiedział, że oczekuje, iż transakcja zostanie sfinalizowana do trzeciego kwartału 2011 roku, a jej realizacja planowana jest do końca roku.

Dział telewizyjny Philipsa poniósł w pierwszym kwartale 2011 roku stratę przed opodatkowaniem w wysokości 106 mln euro. Jak wyliczyli eksperci, konkurenci – Sony i Samsung – wywarli na dywizję taką presję, że od 2007 roku poniosła ona łączne straty w wysokości miliarda euro. W efekcie Philips już w 2008 roku porzucił rynek telewizorów w USA.

Exit mobile version