Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Państwa zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań podczas surfowania jest z reguły anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia Państwa zachowań podczas surfowania. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez rezygnację z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w tym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Pixelwerker GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 12
34131 Kassel

Telefon: 056185019476
E-Mail: info@pixelwerker.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista pełnomocników ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się w poniższym linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku odcisku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które użytkownik prosił (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Aumago

Pixelwerker GmbH współpracuje z Aumago GmbH („Aumago”), Berlin, marketerem grup docelowych. Aumago używa tzw. cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane w przeglądarce komputera. Pseudonimowe dane użytkowe są gromadzone w postaci identyfikatorów plików cookie i identyfikatorów reklamowych bez adresów IP w pliku cookie. Identyfikator cookie i identyfikatory reklamowe bez adresu IP nie są wystarczające do identyfikacji osoby fizycznej stojącej za przeglądarką / użytkownikiem.

Na podstawie zachowań surfingowych użytkownika (odwiedzane strony internetowe, kategorie, strony produktów), Aumago podejrzewa zainteresowanie konkretną branżą B2B i wykorzystuje te informacje na zlecenie Die Pixelwerker GmbH, aby kierować bardziej ukierunkowane, oparte na wykorzystaniu reklamy internetowe. W tym zakresie pliki cookie mogą być synchronizowane z innymi platformami poprzez tzw. dopasowanie plików cookie. Dopasowanie może mieć miejsce na przykład dla: Google, Doubleclick, Adition, Appnexus, Mediamath, The Trade Desk, Adform, Active Agent, yieldlab.

Pliki cookie to pliki cookie Aumago lub pliki cookie dostawców usług wykorzystywanych przez Aumago, takich jak The ADEX GmbH, Berlin. Użytkownik może w każdej chwili zadeklarować swoją rezygnację, a tym samym sprzeciw wobec danego śledzenia plików cookie, za pośrednictwem poniższego linku. W ten sposób ustawiany jest tzw. plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out wymaga, aby ustawienie w przeglądarce nie uniemożliwiało przechowywania plików cookie lub usuwa plik cookie. Po usunięciu pliku cookie opt-out użytkownik musi ponownie zgłosić sprzeciw. Alternatywnie użytkownik może usunąć pliki cookie bezpośrednio w przeglądarce, ustawić ustawienia przeglądarki na do-not-track od początku lub zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie tutaj. W przypadku chęci otrzymania informacji na temat informacji zapisanych w pliku cookie, prosimy o przesłanie nam identyfikatora pliku cookie.”

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają bez zmian.

Funkcja komentarzy na tej stronie

W przypadku funkcji komentarzy na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywane są szczegóły dotyczące tego, kiedy komentarz został utworzony, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie zamieszczasz postu anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Subskrybowanie komentarzy

Jako użytkownik strony, po zarejestrowaniu się możesz subskrybować komentarze. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej funkcji poprzez link znajdujący się w mailach informacyjnych. W takim przypadku dane wprowadzone w ramach subskrypcji komentarzy zostaną usunięte; jeśli jednak przekazałeś nam te dane w innym celu i w innym punkcie (np. zamówienie newslettera), pozostaną one u nas.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do czasu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

4. Media społecznościowe

Wtyczki do Facebooka (przycisk Lubię to i Podziel się)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje tym samym informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo powiązać treść naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako oferent stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji „Re-Tweet” odwiedzane strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przekazywane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i udostępnianie informacji: Za pomocą przycisku Google+ można publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google+ Ty i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, że daliście Państwo +1 dla danej treści, jak i informacje o stronie, którą oglądaliście Państwo po kliknięciu +1. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako powiadomienia wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w Państwa profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i w reklamach w Internecie.

Google zapisuje informacje o Państwa działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Państwa i innych osób. Aby móc korzystać z przycisku Google+, należy posiadać widoczny na całym świecie, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę użytą podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące o Tobie.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz zastosowań wyjaśnionych powyżej podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny.

Wtyczka Tumblr

Nasze strony korzystają z przycisków serwisu Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Przyciski te umożliwiają udostępnianie postu lub strony na Tumblr lub śledzenie dostawcy na Tumblr. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych z przyciskiem Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Tumblr zbiera i przekazuje za pomocą tej wtyczki. W obecnym stanie rzeczy przekazywany jest adres IP użytkownika oraz adres URL danej strony internetowej.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Tumblr pod adresem: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn „Poleć” i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, możliwe jest, że LinkedIn skojarzy Twoją wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Kiedy wywołujesz stronę, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać Państwa adres IP, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest i pliki cookie.

Dalsze informacje na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Pinterest, a także Państwa praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności znajdują się w informacji o ochronie danych osobowych Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Plugin do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych dotyczących zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna za pomocą Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyka demograficzna” w Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach Google, jak również z danych o odwiedzających pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Statystyki WordPressa

Ta strona korzysta z narzędzia WordPress Stats do statystycznej analizy ruchu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

„WordPress Stats” cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Przechowywanie plików cookie „WordPress Stats” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych na przyszłość, ustawiając w przeglądarce plik cookie opt-out, klikając ten link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Państwa w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Google łączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym zalogujesz się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics w celu definiowania i tworzenia grup odbiorców na potrzeby kierowania reklam typu cross-device.

Możesz trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu cross-device, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google; przejdź pod ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja zgromadzonych danych na koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub wycofać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są scalane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub wyrazili sprzeciw wobec scalania), zbieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w anonimowej analizie osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tak zwane śledzenie konwersji. Po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i my będziemy mogli rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będą Państwo uwzględniani w statystykach dotyczących śledzenia konwersji.

Zapisywanie „conversion cookies” opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę na stronę internetową. W celu przeprowadzenia analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o tym, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciem automatycznego szpiegowania i przed SPAMem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji pixel visitor action firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających stronę po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka.

Dzięki temu Facebook może serwować reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na użytkowaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Hotjar

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Hotjar, oprogramowanie analityczne firmy Hotjar Ltd („Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Za pomocą Hotjar można mierzyć i analizować zachowania użytkowników (kliknięcia, ruchy myszy, wysokości przewijania itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez „kod śledzący” i „plik cookie” o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej są przekazywane na serwer Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.

Następujące informacje są zbierane przez kod śledzący:

 • Dane zależne od urządzenia.

Następujące informacje mogą być rejestrowane przez Twoje urządzenie i przeglądarkę:

 • Adres IP Twojego urządzenia (zbierany i przechowywany w formacie zanonimizowanym).
 • Twój adres e-mail, w tym imię i nazwisko, o ile udostępniłeś go nam za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Rozmiar ekranu urządzenia
 • Typ urządzenia i informacje o przeglądarce
 • Pozycja geograficzna (tylko kraj)
 • Preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej
 • Dane z dziennika

Następujące dane są automatycznie tworzone przez nasze serwery, gdy używany jest Hotjar

 • Domena odsyłająca
 • Odwiedzane strony
 • Pozycja geograficzna (tylko kraj)
 • Preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej
 • Data i godzina wejścia na stronę

Hotjar wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów użytkowania i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i oceną Internetu. Hotjar korzysta również z usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Optimizely, w celu świadczenia tych usług. Te firmy zewnętrzne mogą przechowywać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła jako część wizyty na stronie internetowej, takie jak pliki cookie lub żądania IP. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics i Optimizely przechowują i wykorzystują dane, można znaleźć w ich odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności.

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na powyższe przetwarzanie danych tam przez Hotjar i jej dostawców zewnętrznych na mocy ich oświadczeń o ochronie prywatności.

Pliki cookie, których używa Hotjar, mają różne „czasy życia”; niektóre pozostają ważne do 365 dni, niektóre pozostają ważne tylko podczas bieżącej wizyty.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Hotjar, klikając na następujący link i postępując zgodnie z zawartymi tam instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out.

Tawk.to

Nasza strona internetowa opcjonalnie oferuje korzystanie z Tawk.to (oprogramowanie czatu na żywo firmy Tawk.to ltd, Stare Miasto, Ryga – tawk.to (SMS SIA), 6 – 8 Tirgoņu iela, Rīga, Łotwa, LV-1050). Czat jest zintegrowany z kodem źródłowym na stronie https://pixelwerker.de poprzez skrypt. Korzystając z czatu, automatycznie korzystasz z usług Tawk.to. Gromadzone dane obejmują: Historia czatu, adres IP w momencie korzystania z czatu oraz kraj pochodzenia. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim i są wykorzystywane jedynie do ochrony i wewnętrznych statystyk. Dane zebrane za pomocą „technologii Tawk.to” nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę. Nie są one przechowywane i są usuwane po zakończeniu czatu. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Tawk.to, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, znajdują się w informacji o ochronie danych osobowych Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

6. Biuletyn informacyjny

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać, np. poprzez link „unsubscribe” w newsletterze. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte po rezygnacji z newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

MailChimp

Ta strona korzysta z usług firmy MailChimp do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłkę newsletterów. W przypadku podania danych w celu otrzymywania newsletterów (np. adresu e-mail), dane te są przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat zgodny z „Tarczą Prywatności UE-USA”. „Tarcza Prywatności” to umowa między Unią Europejską (UE) a USA, której celem jest zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Gdy otwierają Państwo e-mail wysłany za pomocą MailChimp, plik zawarty w e-mailu (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. czas pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie życzą sobie Państwo żadnych analiz ze strony MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Ponadto można również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć tę zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów firmy MailChimp po rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej) pozostają nienaruszone.

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z MailChimp tzw. umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Z umową tą można zapoznać się pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube otrzymuje informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google o tym, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka z Państwa komputera.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Google Maps jest wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Technologia zliczania pikseli

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię liczenia pikseli firmy wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających.

W tym procesie mogą być gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane, z których tworzone są profile użytkowania pod pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, te profile użytkowania są całkowicie anonimowe. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do rozpoznania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do firmy wiredminds lub gromadzone bezpośrednio przez firmę wiredminds. firma wiredminds może wykorzystywać informacje pozostawione w wyniku wizyt na stronach internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkowania. Uzyskane w ten sposób dane nie zostaną wykorzystane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez odrębnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej i nie zostaną połączone z danymi osobowymi dotyczącymi nosiciela pseudonimu. Jeśli zbierane są adresy IP, są one natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku liczbowego. Wyłączenie ze śledzenia

Pliki cookie i raporty dotyczące danych dostępowych

Używamy „cookies sesyjnych” z VG Wort, Monachium, do pomiaru dostępu do tekstów w celu zarejestrowania prawdopodobieństwa kopiowania. Sesyjne pliki cookie to małe jednostki informacji, które dostawca przechowuje w pamięci RAM komputera odwiedzającego. W pliku cookie sesji przechowywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Cookies sesyjne nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pomiary te są przeprowadzane przez INFOnline GmbH zgodnie ze skalowalną metodą pomiaru centralnego (SZM). Pomagają one w określeniu prawdopodobieństwa kopiowania poszczególnych tekstów w celu wynagrodzenia roszczeń prawnych autorów i wydawców. Nie zbieramy danych osobowych za pomocą plików cookie.

Na wielu naszych stronach znajdują się wywołania JavaScript, poprzez które zgłaszamy dostęp do Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). W ten sposób umożliwiamy naszym autorom udział w dystrybucji VG Wort, która zapewnia ustawowe wynagrodzenie za korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG.

Możliwe jest również korzystanie z naszych usług bez plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o wysłaniu plików cookie.

Polityka prywatności w zakresie korzystania ze skalowalnej scentralizowanej procedury pomiarowej

Oferty internetowe

Nasza strona internetowa oraz nasza oferta mobilna wykorzystują „Skalowalną metodę pomiaru centralnego” (SZM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) do określenia statystycznych wartości charakterystycznych w celu określenia prawdopodobieństwa kopiowania tekstów.

W procesie tym gromadzone są anonimowe wartości pomiarowe. Pomiar liczby dostępów wykorzystuje alternatywnie session cookie lub sygnaturę, która jest tworzona z różnych automatycznie przekazywanych informacji z przeglądarki, w celu rozpoznania systemów komputerowych. Adresy IP są przetwarzane tylko w formie anonimowej.

Procedura została opracowana z uwzględnieniem ochrony danych. Jedynym celem procedury jest określenie prawdopodobieństwa kopiowania poszczególnych tekstów.

W żadnym momencie nie są identyfikowani poszczególni użytkownicy. Państwa tożsamość pozostaje zawsze chroniona. Za pośrednictwem systemu nie otrzymują Państwo żadnych reklam.

8. Marketing internetowy i programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Operatorzy stron uczestniczą w programie partnerskim Amazon EU. Amazon.co.uk integruje na naszych stronach reklamy i linki do strony Amazon.co.uk, z których możemy zarabiać poprzez zwrot kosztów reklamy. Amazon wykorzystuje pliki cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Dzięki temu Amazon może rozpoznać, że kliknęli Państwo na link partnerski na naszej stronie.
Przechowywanie „ciasteczek Amazon” odbywa się na podstawie art. 6 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia partnerskiego można ustalić tylko dzięki plikom cookie.
Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Amazon można znaleźć w polityce prywatności Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Affilinet

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy affilinet. Affilinet to niemiecka sieć afiliacyjna, która oferuje marketing afiliacyjny.
Marketing afiliacyjny jest internetową formą dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tak zwanym sprzedawcom lub reklamodawcom, wyświetlanie reklam, które są zwykle wynagradzane poprzez prowizje za kliknięcie lub sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, tj. na stronach internetowych partnerów dystrybucyjnych, którzy są również nazywani partnerami lub wydawcami. Reklamodawca dostarcza za pośrednictwem sieci partnerskiej nośnik reklamowy, tj. baner reklamowy lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej, który jest następnie integrowany przez partnera na jego własnych stronach internetowych lub reklamowany za pomocą innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.
Operatorem Affilinet jest affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monachium, Niemcy.
Affilinet umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Śledzący plik cookie Affilinet nie przechowuje żadnych danych osobowych. Zapisywany jest jedynie numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. partnera kierującego potencjalnego klienta, jak również numer zamówienia osoby odwiedzającej stronę internetową oraz kliknięty materiał reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji pomiędzy sprzedawcą a partnerem, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci partnerskiej, tj. Affilinet.
Osoba, której dotyczą dane, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak to już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Affilinet ustawienie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Affilinet można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.
Obowiązująca polityka prywatności Affilinet znajduje się na stronie https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.